شبیه سازی سیستم سرمایشی اجکتور با نرم افزار ترنسیس و کوپل EES

تومان110,000

تعداد فروش: 10

توضیحات تکمیلی

مدرسین

دکتر پوریا احمدی، مهندس سحر شاه عفو و مهندس علی ایزدی