فیلم آموزش برنامه‌نویسی جاوا که در این پست می‌بینید با این دیدگاه ارائه شده که شما هیچ دانشی درباره برنامه‌نویسی ندارید و همه‌ی مطالب به زبان ساده و تصویری، از مقدماتی تا پیشرفته برای شما ارائه شده است.

بهترین  فیلم آموزش برنامه‌نویسی جاوا از نظر ما دوره‌ای است که با زبان ساده اقدام به آموزش زبان برنامه‌نویسی جاوا کند. از این رو خیلی از مفاهیم زبان‌های برنامه‌نویسی مطالب انتزاعی هستند، پس نیاز است مدرس با یک زبان ساده ولی جامع اقدام به آموزش زبان برنامه‌نویسی کند. ما نیز در دوره پیش روی شما بعد از گذر از بخش مبانی و منطق برنامه‌نویسی, اصول برنامه‌نویسی شی‌گرایی و مطالب پیشرفته‌تر را در قالب یک داستان برای شما ارائه داده‌ایم تا شما مفاهیم و اصول برنامه‌نویسی را با یک زبان بسیار ساده و در قالب یک داستان یاد بگیرید.

شما می‌توانید سرفصل این دوره فوق‌العاده را در زیر ببینید.

فصل اول: آشنایی با جاوا و مباحث مقدماتی 1

 • مقدمه‌ای بر دوره پیش‌رو
 • لزوم تقویت قدرت جستجو در این فیلد
 • لزوم تمرین زیاد برای موفقیت در این فیلد
 • آشنایی با زبان برنامه‌نویسی  جاوا
 • تاریخچه زبان برنامه‌نویسی جاوا

فصل دوم: آشنایی با جاوا و مباحث مقدماتی 2

 • JVM, JDK, JRE, Byte Code چیست؟
 • نصب نرم‌افزارهای موردنیاز برای برنامه‌نویسی جاوا
 • آشنایی با IDE  (NetBeans)
 • طریقه ایجاد خطوط توضیحی در برنامه
 • آشنایی با System.Out.Println
 • پیاده سازی پروژه Hello World در NetBeans

فصل سوم: انواع داده‌ها در جاوا

 • آشنایی با انواع متغیرها در زبان جاوا
 • حداقل و حداکثر مقدار داده‌های عددی در زبان جاوا
 • ایجاد یک متغیر
 • مقدارهی به متغیرها

فصل چهارم: ساختارهای کنترلی و عملگرها 1

 • دستور If و If/Else
 • آشنایی با عملگرها در زبان جاوا
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای قیاسی و رابطه‌ای
 • عملگرهای منطقی
 • بررسی اولویت عملگرها

فصل پنجم: ساختارهای کنترلی و عملگرها 2

 • دریافت ورودی و مشاهده خروجی برنامه در کادر گرافیکی و آشنایی با JOptionPane
 • تبدیل متغیرها به هم
 • عملگر شرطی دیگر جایگزین If/Else
 • دستور Switch وCase

فصل ششم: پروژه ساختارهای کنترلی و عملگرها

 • پیاده‌سازی پروژه ماشین حساب

فصل هفتم: حلقه‌های تکرار 1

 • حلقهFor
 • دستورات break و continue

فصل هشتم: حلقه‌های تکرار 2

 • حلقه Do While
 • حلقه While

فصل نهم: پروژه حلقه‌های تکرار

 • پروژه ستاره‌ها

فصل دهم: مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا 1

 • مروری بر توابع در دنیای واقعی
 • لزوم استفاده از توابع در برنامه‌‌نویسی
 • آشنایی مقدماتی با زبان C
 • طریقه تعریف تابع در زبان C

فصل یازدهم: مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا 2

 • چرا از C به جاوا کوچ کردیم؟
 • کلاس‌ها در برنامه‌نویسی به زبان جاوا
 • توابع در جاوا
 • طریقه استفاده از توابع در جاوا

فصل دوازدهم: مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا 3

 • بررسی مثالی دیگر در همین راستا و بررسی بحث کپسوله‌سازی.
 • بررسی متغیرهای خصوصی
 • آشنایی با مفهوم سازنده یک کلاس (Constructor)
 • کلمه کلیدی This
 • توابع Get و Set

فصل سیزدهم: مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا 4

 • منشی پیش‌فرض
 • منظور از شیء چیست؟
 • کلمه کلیدی new
 • آشنایی با مفهوم پکیج
 • آشنایی با مفهوم import

فصل چهاردهم: وراثت 1

 • آشنایی با مفهوم وراثت در برنامه‌نویسی جاوا
 • آشنایی با ارتباط بین کلاس والد و فرزند
 • کلمه کلیدی Super

فصل پانزدهم: وراثت 2

 • ذکر مثال‌های تکمیلی از بحث وراثت
 • بیان مثال‌هایی از وراثت در دنیای واقعی برای درک بهتر موضوع

فصل شانزدهم: وراثت 3

 • کلاس Object
 • کاربرد تابع toString برای کلاس‌ها
 • آشنایی با مفهوم Override
 • آشنایی با مفهوم OverLoading
 • مفاهیم public و private و protected

فصل هفدهم: INTERFACE

 • بیان مثالی از مفهوم رابط‌ها در دنیای واقعی
 • مفهوم رابط‌ها در دنیای برنامه‌نویسی
 • توابع Abstract

فصل هجدهم: چند ریختی

 • آشنایی با مفهوم چندریختی در برنامه‌نویسی شی‌گرا
 • ذکر مثال برای درک بهتر چندریختی

فصل نوزدهم: مباحث تکمیلی شی‌گرایی 1

 • ترتیب اجرای سازنده‌ها
 • آشنایی ابتدایی با کلاس Math
 • کار با متدهای Static
 • آشنایی با کلاس Scanner
 • آشنایی با کلاس System
 • آشنایی با کلاس JoptionPane

فصل بیستم: مباحث تکمیلی شی‌گرایی 2

 • آشنایی با کلاس رشته یا String  برای مدیریت رشته‌ها
 • پروژه کار با رشته ها‌ با استفاده از مباحث برنامه‌نویسی شی‌گرا

فصل بیست و یکم: آرایه‌ها در زبان جاوا 1

 • بررسی مثالی برای درک لزوم استفاده از آرایه‌ها
 • آشنایی با مفهوم آرایه‌ها و کاربرد آن‌ها
 • روش‌های مختلف تعریف آرایه
 • نحوه دسترسی به عناصر آرایه
 • اعمال حلقه for روی آرایه

فصل بیست و دوم: آرایه‌ها در زبان جاوا 2

 • آرایه‌های چندبعدی
 • نحوه جستجو در آرایه‌های چندبعدی

فصل بیست و سوم: آرایه‌ها در زبان جاوا 3

 • آرایه و توابع
 • آشنایی با Arrays
 • تمرین آرایه‌ها

فصل بیست و چهارم: حالات استثنائی در جاوا 1

 • آشنایی با حالات استثنائی
 • آشنایی با دستورات try and catch
 • انواع Exception در جاوا

فصل بیست و پنجم: حالات استثنائی در جاوا 2

 • finally
 • Throw
 • Throws

فصل بیست و ششم: برنامه‌نویسی   MULTITHREAD 1

 • برنامه نویسی sequential و برنامه نویسی multithread
 • آشنایی با نخ ها
 • کار با کلاس thread

فصل بیست و هفتم: برنامه‌نویسی MULTITHREAD 2

 • کار با اینترفیس Runnable

فصل بیست و هشتم: گرافیک در برنامه‌نویسی جاوا و GUI

 • آشنایی با Jframe
 • آشنایی با Swing controls شامل :
  • Label,Button,CheckBox ,ProgressBar,ComboBoxو …
 • پاسخگویی به رویدادهای ماوس و صفحه‌کلید
 • ساخت فایل اجرایی
 • پیاده‌سازی پروژه ماشین‌حساب گرافیکی

فصل بیست و نهم: JAVAFX 1

 • Javafx چیست؟
 • تاریخچه javafx
 • درست کردن اولین برنامه با javafx

فصل سی‌ام: JAVAFX 2

 • آشنایی با JavaFX Scene Builder
 • آشنایی با Gluon Scene Builde
 • استفاده از FXML در ساخت برنامه‌های مبتنی بر JavaFX
 • Command Button
 • Controller
 • Circle

فصل سی‌ و‌ یک‌ ام: فایل‌ها 1

 • آشنایی با فایل‌ها در زبان جاوا
 • لزوم استفاده از فایل‌ها در جاوا
 • طریقه خواندن اطلاعات از فایل‌ها

فصل سی و دوم: فایل‌ها 2

 • طریقه نوشتن اطلاعات در یک فایل

فصل سی و سوم: فایل‌ها 3

 • نوشتن پروژه درست کردن دفترچه تلفن با فایل‌ها در جاوا

فصل سی و چهارم: کار با پایگاه‌داده در زبان جاوا 1

 • آشنایی با مفهوم پایگاه‌داده
 • لزوم استفاده از پایگاه‌داده
 • ساخت پایگاه‌داده در جاوا
 • ساخت جدول در پایگاه‌داده مشخص
 • ساخت user برای درسترسی به اطلاعات پایگاه‌داده
 • اضافه کردن دستی اطلاعات به جدولی از جداول پایگاه‌داده

فصل سی و پنجم: کار با پایگاه‌داده در زبان جاوا 2

 • طریقه ذخیره اطلاعات در پایگاه‌داده
 • طریقه بازخوانی اطلاعات از پایگاه‌داده
 • نوشتن پروژه درست کردن دفترچه تلفن با استفاده از پایگاه‌داده

فصل سی و ششم: برنامه‌نویسی تحت شبکه  1

 • اصول برنامه‌نویسی تحت شبکه در جاوا
 • آشنایی با سوکت‌ها
 • آشنایی با server socket
 • کدهای مربوط به سرور

فصل سی و هفتم: برنامه‌نویسی تحت شبکه 2

 • کدهای مربوط به کلاینت