آزمون جهت دریافت مدرک ” دوره ویدویی نکات و ترفندهای سالیدورکس”

 

زمان انجام آزمون حداکثر یک ماه پس از خرید دوره است. آزمون دو قسمت تئوری و عملی دارد و بخش تئوری 45 نمره و بخش عملی دارای 55 نمره است. در مجموع با کسب حداقل نمره 70 از 100 مدرک را دریافت خواهید کرد.

آزمون تئوری

این بخش شامل 15 سوال تستی و مدت آزمون 15 دقیقه است که ارزش هر تست 3 نمره و بدون نمره منفی خواهد بود. پس از کسب حداقل نمره 33 از این بخش، زمان آزمون عملی بین مدرس و دانشجو توافق می شود. در صورت قبول نشدن در این مرحله، آزمون عملی کنسل خواهد شد.

آزمون عملی

آزمون عملی به صورت آنلاین برگذار می شود. مدت زمان آزمون 20 دقیقه است. در این مدت سوالاتی از دانشجو پرسیده می شود و دانشجو موارد لازم را انجام خواهد داد. نمره دهی، بر اساس موارد زیر است:

عناوین مورد آزمون

نمره بندی

میزان سرعت انجام کار

30 نمره

میزان دقت در به کارگیری دستورات

25 نمره

 تذکر

1- مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.

2- عدم حضور در هر کدام از آزمون های عملی و یا کتبی به عنوان، مردود شدن در کل آزمون خواهد بود.

3- قبول شدگان آزمون کتبی مطابق برنامه زمانبندی، باید در آزمون آزمون عملی نیز شرکت کنند.

فرم مشخصات ازمون دهنده

لطفا توجه نمایید لینک آزمون بیشتر از یک بار برای شما بازنخواهد شد